Cách cho nước ra khỏi tai

Do vô tình khi bạn tắm hay đi bơi mà khiến nước vào tai, các bạn có thể áp dụng cách cho nước ra khỏi tai hiệu quả dưới đây.