Khổ sở vì cuộc yêu quá lâu

Lo chồng không thỏa mãn sẽ tìm cách thỏa mãn với người đàn bà khác, chị cố "yêu chồng". Nhưng chị cảm thấy thật khổ sở như cực hình khi cuộc yêu quá lâu.