Bỗng nhiên chàng lạnh nhạt

Rất nhiều bạn gái sau một thời gian sống bên nhau với hạnh với và cháy bỏng yêu thương, bỗng nhiên không hiểu vì sao chàng thay đổi, trở nên lạnh nhạt.