Sốc nghe chồng kể làm tình tập thể

Tôi ước ao chưa bao giờ biết gì về quá khứ của anh, cũng như có thể xóa bỏ những ký ức không mong muốn đó. Thật sự tôi rất sốc khi nghe chuyện làm tình tập thể