Những ai cần tránh ăn lạc

Đậu phộng là thực phẩm quen thuộc và có mặt hầu hết trong các gia đình việt. Tuy nhiên, bạn tham khảo một số người không nên dùng lạc trong bài nhé.