Tự dùng thuốc kích trứng rất nguy hiểm

Tự dùng thuốc kích trứng rất nguy hiểm đến sức khỏe sinh sản là khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe. Vì thế, bạn cùng tìm hiểu những ảnh hưởng của việc tự sử dụng thuốc kích trứng tại nhà trong bài nhé.