Nhận biết chàng không còn yêu bạn

Nếu bạn thấy chàng có vẻ kỳ lạ, xa cách và không còn quan tâm bạn như ngày nào. Hãy thử kiểm tra những dấu hiệu nhận biết chàng không còn yêu bạn dưới đây.

Xin anh đừng tìm khi em ra đi