Trang bị kiến thức internet cho trẻ

Ngay nay khoa học kỹ thuật ngày càng tiêng tiến, internet là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, ngoài những mặt tích cực của mạng xã hội nó còn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Vì vậy, bạn cần trang bị kiến thức internet cho trẻ trước khi để con sử dụng nhé.