Lấy vợ cho xong và cái kết

Ngày nay tuy không còn cảnh cho mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa nhưng vẫn còn một số anh chàng tặc lưỡi nói "lấy vợ cho xong" và những cái kết khiến bạn phải suy nghĩ.