Khổ sở vì lấy chồng Chí Phèo

Mặc cho sự phản đối kịch liệt của gia đình bạn bè chuyện tôi lấy kẻ cờ bạc bê tha tôi vẫn quyết tâm kết hôn. Giờ tôi chẳng biết kêu ai.