Hóc dị vật thực quản, những điều cần biết

Hóc dị vật thực quản đặc biệt nguy hiểm, nó có thể lấy đi tính mạng của người bị hóc di vật đặc biệt là người cao tuổi. Vì vậy, bạn tham khảo ngay nguyên nhân và cách phòng tránh cũng như xử lý khi bị hóc dị vật trong bài nhé.