Trẻ thi thoảng ho khò khè liệu bị hen

Hen suyễn có phải do di truyền?