Con mang nhiều gen di truyền từ cha

Theo các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tỷ lệ con cái sẽ mang nhiều gen di truyền từ cha hơn, các bạn cùng xem điều thú vị này nhé!