Kí ức nồi cơm gạo lức

Món cơm Gạo lức, gạo hột dài, màu đỏ đậm hơi tái chớ không đỏ đậm thắm như giống huyết rồng. Gạo được nấu chín xốp mềm, bay mùi thơm của vỏ cám sực nức.