Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Chồng chửi vì mất trinh

Gái ế mà đòi ... còn trinh

Vú tiết sữa khi vẫn còn trinh

Dính bầu khi vẫn còn trinh

Sợ ngày tận thế vội vàng trao cái ngàn vàng

Sợ mất cái ngàn vàng nên không đi khám phụ khoa