Tìm hiểu chức năng của đại tràng

Đại tràng là một phân đoạn trong trình tự đường đi của thức ăn. Vì vậy, bạn cùng tìm hiểu những chức năng cơ bản nhất của đại tràng trong bài nhé.

Sử dụng thuốc nhuận tràng lâu có tốt không