Chồng em mắc bệnh tự kỉ

Vợ thấy chồng mặt mày xa vắng thì lo, nhưng hễ đến gần, mới hỏi thăm tới câu thứ hai là nghe làu bàu: “Việc cơ quan, biết gì mà hỏi, lắm chuyện”.

7 điều giúp bạn tự tin hơn trong công việc

7 nguyên tắc vàng giúp bạn thành công trong công việc

Sự thô lỗ ảnh hưởng đến năng suất lao động