5 lí do khiến bạn mãi FA

Đôi khi ngồi một mình, bạn tự hỏi vì sao mình vẫn cô đơn, luôn đi một mình trên con đường đời tấp lập? Bài viết giúp bạn 5 lí do vì sao mãi không thoát khỏi kiếp FA.