Chữa trị mắt cận bên nặng bên nhẹ ra sao

Mắt bị cận thì không đều là hiện tượng của đa số, vì vậy, việc điều trị mỗi bên mắt cũng phải khác nhau. Bạn tham khảo cách chữa cận thị 2 mắt cận không đều nhau như thế nào trong bài nhé.

Thêm 1 tác nhân gây cận thị