Chỉ số IQ liên quan với căng thẳng ra sao

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Canada cho biết, chỉ số thông mình có mối liên quan mật thiết đến căng thẳng. Vì thế, bạn cùng tìm hiểu mối liên hệ của chỉ số IQ với căng thẳng ra sao trong bài nhé.