Công dụng trị bệnh của cây bình bát

Cây bình bát (cây nê) có vị chát, có độc đặc biệt là hạt và vỏ thân, có tác dụng sát trùng. Bạn tìm hiểu thêm tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của loại cây này nhé.