Cắt amidan bị sót giải quyết ra sao?

Cắt amidan là những trường hợp vị viêm nặng và có sự chỉ định từ bác sĩ, song nếu là cắt amidan bị sót giải quyết ra sao? Các bạn cùng tham khảo nhé!

Bị mất giọng liệu do cắt amidan

Trẻ 3 tuổi cắt a-mi-dan được không

Thời điểm cắt amidan