Vấn đề kiêng kỵ nếu dùng cao hổ

Cao hổ được nhiều người truyền tai nhau tốt cho xương khớp của người trung tuổi và người già, song khi dùng cao hổ các bạn nên chú ý vấn đề kiêng kỵ sau.