4 “đúng” để trẻ uống thuốc

Trẻ em là đối tượng đặc biệt trong sử dụng thuốc, chính vì thế các mẹ phải nhớ 4 “đúng” cho trẻ uống thuốc dưới đây để không gây hại cho con.