Tình trạng bong võng mạc là gì?

Hiện tượng bong võng mạc nếu không được chữa trị kịp thời thì có thể dẫn đến mù hẳn, do vậy các bạn cần nắm vững về chứng bong võng mạc này.