Bệnh tự kỷ có phải do gen?

Các chuyên gia nghiên cứu tại các nước như Anh, Mỹ và Canada vừa phát hiện bệnh tự kỷ có liên quan mật thiết đến gen. Đây là phát hiện mới mang tính đột phá trong điều trị bệnh tự kỷ.