Chồng em mắc bệnh tự kỉ

Vợ thấy chồng mặt mày xa vắng thì lo, nhưng hễ đến gần, mới hỏi thăm tới câu thứ hai là nghe làu bàu: “Việc cơ quan, biết gì mà hỏi, lắm chuyện”.

Triệu chứng mới của người tự kỷ

Nhận biết bệnh tự kỷ qua hơi thở