Hiểu rõ bệnh tan máu bẩm sinh

Bệnh tan máu bẩm sinh có thể do gen di truyền gây ra, các bạn cùng đọc những thông tin cơ bản để hiểu rõ hơn về bệnh tan máu bẩm sinh.