Bệnh sỏi thận tăng vào mùa nắng

Kết quả nghiên cứu nhiều năm cho thấy bệnh sỏi thận sẽ tăng vào mùa nắng do nguy có mất nước cao dễ phát sinh sỏi thận, vì vậy các bạn nên chú ý bổ sung nước đủ cho cơ thể.

Bệnh sỏi thận và các điều cơ bản