Bệnh cảm lạnh có thể được dự báo trước

Thông thường khi bị bệnh cảm lạnh hầu hết mọi người đều bị động tuy nhiên với các kết quả thu được của các nhà khoa học tại Mỹ thì bệnh cảm lạnh có thể được dự báo trước.