Nếu ăn nhiều thịt mỡ có béo phì không?

Thông thường thì thấy trẻ rất thích ăn thịt mỡ nhiều bà mẹ vội vàng cấm con ngay vì sợ con béo phì, song thịt mỡ chỉ là một nguyên nhân nhỏ dẫn đến bệnh bèo phì ở trẻ.