Hướng dẫn cách bảo quản sữa mẹ

Để dự trữ và bảo sữa mẹ hợp lý, bạn có thể tham khảo cách bảo quản sữa mẹ đúng cách dưới đây. Cha mẹ hãy nhớ, sữa mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe trẻ em.