Hãy tự đứng lên khi vấp ngã

Trong cuộc đời của mỗi người không ai là không trải qua nhiều lần vấp ngã, song bạn hãy tự đứng lên khi vấp ngã để khẳng định chính mình.