Tương tác của ánh sáng với sức khỏe

Con người không thể sống thiếu ánh sáng, ở các khu đô thị lớn vào ban đêm sẽ có một lượng lớn ánh sáng nhân tạo chiếu sáng, tuy nhiên ánh sáng cũng có những tương tác với sức khỏe con người.