Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Kẻ thứ ba đáng ghét chính là tôi

Mặc dù anh nói rất hạnh phúc khi được ở bên em, và anh muốn ở bên suốt không rời. Tuy nhiên, khi nhận được điện thoại của vợ thì anh vội vàng ra về.