Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Cách đan áo khoác len cho nữ đẹp và dễ làm

Góc bạn gái hôm nay sẽ hướng dẫn bạn đan một chiếc áo khoác len cho nữ kiểu lưới. Đảm bảo với bạn dễ làm, mà lại cực dễ thương, xinh xắn.


Áo khoác len kiểu lưới

Chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu:

Que đan: số 5 và số 6,5

Loading...

Mẫu thử: 4 mũi tương đương 2,54 cm khi đan bằng mũi cốt 2/2 bằng que đan số 5 (len khá to!)

Cách đo: Đầu tiên đo bề rộng vai của bạn, của người mẫu là 17 inches=43 cm. Sau đó cộng thêm 4 inches=10cm cho mỗi bên tay áo, tổng cộng là 63 cm cho chiều rộng bolero. Mẫu thử là 4 mũi=2,54 cm, vậy 63 cm sẽ tương đương với 100 mũi. Tìm số gần 100 nhất mà chia hết cho 4 2, được số 98. Đó là số mũi cần gầy. Để tính chiều dài bolero, đo bề rộng phần cánh tay trên, phần gần nách, của cô người mẫu là 12 inches=30,48 cm, cộng vào 6,5 inches=16,5 cm, được chiều dài khoảng 47 cm

Chú ý: trong quá trình đan, không đan mũi đầu tiên của hàng (cả mặt trước và mặt sau) mà dời mũi này sang que đan phải.

Bắt đầu bằng que số 5

Lấy số mũi (chia hết cho 4 2)

Hàng 1: 2 lên, 2 xuống cho đến khi còn 2 mũi, 2 lên

Hàng 2: 2 xuống, 2 lên cho đến khi còn 2 mũi, 2 xuống

Lặp lại 2 hàng này cho đến khi được 7,6 cm.

Đan phần hoa văn (phần lưới ở thân áo)

(Đổi sang que đan số 6,5 sau khi đan hàng thứ 1 bằng que đan số 5)

Hàng 1: 1 xuống (1 chập 2 xuống, 1 vòng, 1 vòng, 1 mũi giảm trái(ssk)), lặp lại () cho đến khi còn 1 mũi, 1 xuống

Hàng 2: 1 lên (1 lên, 1 lên vào mũi vòng thứ 1, 1 lên vào sau vào mũi vòng thứ 2, 1 lên), lặp lại () cho đến khi còn 1 mũi, 1 lên

Lặp lại 2 hàng này cho đến khi được thêm 31,8 cm.

Chuyển sang que đan số 5

Hàng 1: 1 lên, (c1f [đan lên vào mũi thứ 2 nhưng không tụt mũi ra khỏi que đan trái, đan xuống vào mũi đầu, tụt 2 mũi ra khỏi que đan trái], c1b [đan xuống vào mũi đầu nhưng không tụt mũi ra khỏi que đan trái, đan lên vào mũi thứ 2, tụt 2 mũi ra khỏi que đan trái] ) lặp lại () cho đến khi còn 1 mũi, 1 lên.

Hàng 2: 2 xuống 2 lên cho đến khi còn lại 2 mũi, 2 xuống

Hàng 3:2 lên 2 xuống, cho đến khi còn lại 2 mũi, 2 lên

Loading...

Lặp lại hàng 2 và 3 cho đến khi được 7,6 cm, kết thúc bằng hàng thứ 2. Số hàng mũi cốt 2/2 này phải bằng số hàng mũi cốt 2/2 đã đan lúc đầu.

Đan kết thúc mũi.

Cắt chỉ chừa 1 đoạn dài bằng 4 lần bề rộng của sp. Gấp sp theo bề ngang, mặt phải vào trong, A với B và C với D. May 2 mép từ AB lên 8,2 cm. Làm tương tự cho bên CD. 2 lỗ chừa ra sẽ là 2 ống tay áo.

Dưới là video hướng dẫn cách đan nhé!