Nhân tình ơi! chị tặng chồng cho em đó

Chủ động hẹn gặp cô nhân tình của chồng, Mai nói ngắn gọn: "Cô không cần nói thêm điều gì nữa đâu, tôi tặng không chồng cho cô đó, cố mà giữ cho riêng mình!".

Loading...