Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Bị viêm nhiễm phụ khoa khi đang bầu có nguy hiểm gì không?

Trước khi muốn có bầu nhưng lại bị viêm âm đạo thì cần phải chữa khỏi ít nhất là một tháng trước đó. Chào bác sĩ, em đang băn khoăn một điều như sau, mong bác sĩ tư vấn giúp em với. Vợ chồng em mới thả được hai tháng.

chín giai đoạn phát triển quan trọng của thai nhi

Khoảng tuần thứ 27 thai nhi bắt đầu học những nhịp thở đầu tiên, mặc dù giai đoạn này phổi của bé vẫn chứa đầy nước và không hề hít oxy,điều quan tâm của hầu hết các mẹ bầu là to mò muốn biết sự phát triển của thai nhi bên trong tử cung.

chín giai đoạn phát triển quan trọng của thai nhi

Khoảng tuần thứ 27 thai nhi bắt đầu học những nhịp thở đầu tiên, mặc dù giai đoạn này phổi của bé vẫn chứa đầy nước và không hề hít oxy,điều quan tâm của hầu hết các mẹ bầu là to mò muốn biết sự phát triển của thai nhi bên trong tử cung.

Loading...

chín giai đoạn phát triển quan trọng của thai nhi

Khoảng tuần thứ 27 thai nhi bắt đầu học những nhịp thở đầu tiên, mặc dù giai đoạn này phổi của bé vẫn chứa đầy nước và không hề hít oxy,điều quan tâm của hầu hết các mẹ bầu là to mò muốn biết sự phát triển của thai nhi bên trong tử cung.

chín giai đoạn phát triển quan trọng của thai nhi

Khoảng tuần thứ 27 thai nhi bắt đầu học những nhịp thở đầu tiên, mặc dù giai đoạn này phổi của bé vẫn chứa đầy nước và không hề hít oxy,điều quan tâm của hầu hết các mẹ bầu là to mò muốn biết sự phát triển của thai nhi bên trong tử cung.