Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Triệu chứng báo em bé của mẹ sẽ chào đời trong vòng 24 giờ

Những dấu hiệu báo em bé của mẹ sẽ chào đời trong vòng 24 giờ như tiết dịch, đi ngoài, đau bụng. nếu mẹ đã nhận thấy đồng thời những dấu hiệu này thì chứng tỏ em bé sắp chào đời và mẹ cần đến bệnh viện ngay.

Mẹ bầu nên tránh ngồi những tư thế sau

Tư thế ngồi không đúng không chỉ ảnh hưởng đến chính sức khỏe của chính bà bầu mà còn ảnh hưởng đến thai nhi. Những tư thế ngồi bất cẩn của bạn có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi và khiến người mẹ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng

Mẹ bầu nên tránh ngồi những tư thế sau

Tư thế ngồi không đúng không chỉ ảnh hưởng đến chính sức khỏe của chính bà bầu mà còn ảnh hưởng đến thai nhi. Những tư thế ngồi bất cẩn của bạn có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi và khiến người mẹ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng

Loading...

Mẹ bầu nên tránh ngồi những tư thế sau

Tư thế ngồi không đúng không chỉ ảnh hưởng đến chính sức khỏe của chính bà bầu mà còn ảnh hưởng đến thai nhi. Những tư thế ngồi bất cẩn của bạn có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi và khiến người mẹ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng

Mẹ bầu nên tránh ngồi những tư thế sau

Tư thế ngồi không đúng không chỉ ảnh hưởng đến chính sức khỏe của chính bà bầu mà còn ảnh hưởng đến thai nhi. Những tư thế ngồi bất cẩn của bạn có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi và khiến người mẹ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng